Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek

Internetové online pôžičky, úrokové sadzby pôžičiek

Pôžičky poskytované online majú vyššiu úrokovú mieru presväčte sa aké sú čísla pôžičiek a prepočítajte si jednotlivé údaje.

Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek

Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek určí, ako drahá je pôžička, aké je navýšenie oproti výške pôžičky a aké je ročné úročenie pre porovnanie s bankovými pôžičkami.

Požičať si správne

Dôležitý je odhad rizika pôžičky

Predvídanie rizika do budúcnosti

Vyššia úroková sadzba bez ručenia

Cena pôžičky

RPNM (ročná percentuálna miera nákladov pôžičky) je sumár všetkých ročných nákladov. RPNM neobsahuje a je k dôležité prirátať ešte úrokovú mieru a tým dostaneme celkovú ročnú cenu pôžičky.