Nebankové pôžičky

Pôžičky z iných subjektov ako sú bankové inštitúcie, ktoré spadajú pod dohľad.

Pôžičky poskytované nebankovými subjektmi resp. súkromnými finančnými inštitúciami sa vyznačujú vyššími úrokovými sadzbami avšak nižšími kritériami na poskytnutie pôžičky.

Nebankové pôžičky

Tento typ sa využíva v prípade neúspechu v bankách pri poskytnutí pôžičky. Nebankové subjekty sa nezameriavajú na bonitu klienta a ich vybavenie je podstatne rýchlejšie a v podstate aj jednoduchšie.

Nebankovú pôžičku si môžete ľahko vybaviť v pobočne nebankovej inštitúcie ale aj na internete a dokonca i po kontaktovaní inštitúcie za vami radi pošlú privátneho obchodníka, s ktorým vybavíte poskytnutie úveru.

Výška úrokových sadzieb nieje limitovaná zákonom a je podstatne vyššia ako u bánk. Jediný limit pre nebankové inštitúcie je právna norma úžery podľa § 253 Trestného zákona.

Všetky náležitosti pôžičky s nebankovým subjektom sú zakotvené v zmluve o pôžičke, ktorú je veľmi dôležité si dôkladne preštudovať a dbať na každý detail v zmluve a tým predchádzať neželaným prekvapeniam.

Vybavenie nebankovej pôžičky:

 • Platný občiansky preukaz
 • Kúpnu zmluvu nehnuteľnosti, list vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľnosti

Rozdelenie, typy nebankových pôžičiek:

 • Nebankové pôžičky bez registra – pôžičky s negatívnym bankovým registrom
 • Online nebankové pôžičky – internetové pôžičky – spoločnosti poskytujúce pôžičky online prostredníctvom internetu.
 • Nebankové pôžičky na zmenku – ide o pôžičku kde vzniká tzv. zmenka čo je písomný záväzok, že majiteľovi zmenky bude dohodnutá suma vrátená v stanovený čas.
 • Pôžičky pre nezamestnaných – je to typ pôžičky určený pre ľudí bez trvalého pracovného príjmu tjz. zdroja financií. Pôžička môže byť krytá ručením alebo bez ručenia z vysokým úrokom.

Výhodou nebankových pôžičiek je bez účelovosť požičaných peňazí.


Výhody nebankových pôžičiek:

 • Rýchlo vybavená pôžička
 • Menšia byrokracia
 • Široká možnosť žiadania o pôžičku
 • Bez účelovosť pôžičky

Nevýhody nebankových pôžičiek:

 • Menšia suma požičanej čiastky oproti bankovej pôžičke
 • Vyššia úroková sadza

Požičať si správne

Dôležitý je odhad rizika pôžičky

Predvídanie rizika do budúcnosti

Vyššia úroková sadzba bez ručenia

Cena pôžičky

RPNM (ročná percentuálna miera nákladov pôžičky) je sumár všetkých ročných nákladov. RPNM neobsahuje a je k dôležité prirátať ešte úrokovú mieru a tým dostaneme celkovú ročnú cenu pôžičky.