Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžičky v nepriaznivých situáciách, bez zamestnania, bez možnosti dokladovať zdroj príjmu.

Pôžičky pre nezamestnaných ľudí by sa mali brať veľmi opatrne. Pri tomto type pôžičky dochádza v najväčšej miere k poskytnutiu nebankovej pôžičky, ktorá sa vyznačuje vysokou úrokovou mierou.

Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžičku v nezamestnanosti môžeme považovať aj riešenie pri strate zamestnania na dobu prechodnú avšak s problémom straty príjmu a rizikom, že príjem nebude v blízkej dobe opätovne prinavrátený.

Dôležitým údajom pre žiadateľa pôžičky je celková cena pôžičky a to včetne všetkých poplatkov a úroku. RPNM (ročná percentuálna miera nákladov pôžičky) je sumár všetkých ročných nákladov. K RPNM je dôležité prirátať ešte úrokovú mieru a tým dostaneme celkovú ročnú cenu pôžičky. Túto výslednú sumu si následne musíme zvážiť a v prípade nad 30% môžeme považovať pôžičku ako značne predraženú.

Pravidlom pre poskytovateľa je že pri online pôžičkách bez príjmu je pôžička spojená z vyšším rizikom a tým pádom aj vyšším úrokom. V prípade ručenia majetkom je úroková sadzba nižšia ale dochádza k priamemu ručeniu.

Pôžičke pre nezamestnaných je bez preukazovania na čo sa financie použijú a firmy sa snažia hlavne overovať schopnosť klienta splácať pôžičku. Alebo zvyšujú úrokovú sadzbu pre zvýšené riziko.

Výhody pôžičiek pre nezamestnaných:

 • Pôžička bez potvrdenia o príjme
 • Pôžička bez účelu
 • Rýchla pôžička vybavená do niekoľkých hodín
 • Široká možnosť žiadania o pôžičku

Nevýhody pôžičiek pre nezamestnaných:

 • Menšia suma požičanej čiastky oproti bankovej pôžičke
 • Vyššia úroková sadza
 • Žiaden alebo nízky príjem v nepríjmovom období

Odporúčame Vám pri pôžičke si dobre prezrieť:

 • Dobre pozrieť a zvážiť úrokovú sadzbu
 • Zvážiť si výšku mesačných splátok a riziko neplatenia splátok
 • Dĺžku splácania úveru
 • Možne riziká alebo zábezpeky pôžičky
 • Dodatočné poplatky pri zriadení úveru
 • Preverenie poskytovateľa úveru

Dodatočné poplatky:

 • Administratívne poplatky za uzatvorenie zmluvy o pôžičke
 • Poplatky za vedenie účtu a vybavenie úveru nezamestnanej osobe
 • Poistenie neschopnosti splácať pôžičku
 • Navýšená prvá alebo posledná splátka úveru
 • Ostatné poplatky úveru

Požičať si správne

Dôležitý je odhad rizika pôžičky

Predvídanie rizika do budúcnosti

Vyššia úroková sadzba bez ručenia

Cena pôžičky

RPNM (ročná percentuálna miera nákladov pôžičky) je sumár všetkých ročných nákladov. RPNM neobsahuje a je k dôležité prirátať ešte úrokovú mieru a tým dostaneme celkovú ročnú cenu pôžičky.