Ako postupovať pri nebankovej pôžičke

Pri nebankovej pôžičke je dôležité dôkladne si preštudovať podmienky zmluvy o uzatvorení pôžičky.

Podminky zmluvy o pôžičke obsahujú právne ošetrený vzťah medzi poskytovateľom a budúcim dlžníkom.

Ako na nebankovú pôžičku

  • Zvážiť si výber spoločnosti
  • Dôkladne si preštudovať zmluvné podmienky
  • Prepočítať si mesačné splátky
  • Zvážiť si schopnosť splácania pôžičky

Výber sumy

Výber sumy záleži od subjektu od ktorého si chcete požičať. Od nebankových spoločnsotí je to menšia suma ako u bankových spoločnosti. Suma pre pôžičku by mala korešpondovať s dobou splácania. Čim dlhšia doba tým zväčša nižsí úrok a naopak.

Výška RPMN

Dobre sa oboznámte s výškou RPMN. Výška dodatočných poplatkou Vás môže nemilo prekvapiť a preto sa dobre informujte. Už aj dnes mnohé nebankové inštitúcie počítaju výšku vašej splátky v ktorej sú zahrnuté všetky poplatky spojené s pôžičkou a nič Vás potom nemôže zaskočiť.

Potrebné doklady

Je to doklad totožnosti, ostané doklady závysia od inštitúcie ale v prípade ručenia sú to ešte doklady o príjme, alebo o vlastníctve hmotného majetku, ktorým budete ručiť. Poprípade doklad o sociálnom poistení.

Problémy v prípade neschopnosti platiť pôžičku

Dobre sa informujte ako bude prebiehať plnenie zmluvy o pôžičke v prípade, že nebudete schopný platiť splátky ako aj výška pokuty z omeškania splátky.

Možnosť splatiť pôžičku skôr

Jedná sa o situáciu kedy budete chcieť pôžičku vyplatiť askôr avšak to tiež môže byť spojené z percentuálnych poplatkom.


Celková cena pôžičky

pred záverečným podpisom zmluvy je dobré sa informovať o celkovej cene pôžičky a tým sa ešte pred podpisom zmluvy a jej plnením rozhodnúť a premyslieť si danú situáciu.

Požičať si správne

Dôležitý je odhad rizika pôžičky

Predvídanie rizika do budúcnosti

Vyššia úroková sadzba bez ručenia

Cena pôžičky

RPNM (ročná percentuálna miera nákladov pôžičky) je sumár všetkých ročných nákladov. RPNM neobsahuje a je k dôležité prirátať ešte úrokovú mieru a tým dostaneme celkovú ročnú cenu pôžičky.